Type hieronder het woord waarvan u de betekenis wilt weten:


concept:con` cept
(«Frans)
het -woord
concepten

1
ontwerp, voorlopige formulering;

2
wijsgerig begrip
concept:plan
concept:een beschrijvend schema voor een klasse van objecten of van een bepaalde situatie, die elk verbonden zijn aan meer algemene concepten
concept:welgedefinieerd begrip dat vastgelegd kan worden door een klasse van belangrijke voorbeelden in een bepaald domein
concept:ontwerp, plan


Woorden zoeken - Woorden A-Z
© SWC. Woorden-Boek.nl zoekt in 104.342 woorden.