Type hieronder het woord waarvan u de betekenis wilt weten:


constructief:con - struc` tief
(«Latijn)
bijvoeglijk naamwoord en bijwoord


1
behorend tot, betrekking hebbend op de of een constructie;

2
opbouwend;

3
constructief tekenen
met passer en liniaal
constructief:opbouwend

dragend


Woorden zoeken - Woorden A-Z
© SWC. Woorden-Boek.nl zoekt in 104.342 woorden.