Type hieronder het woord waarvan u de betekenis wilt weten:


naam:de -woord (mannelijk)
namen

1
vast woord waarmee iem. of iets wordt aangeduid;
in naam
naar de uiterlijke schijn;
in naam van
op gezag van, krachtens;
op naam
de naam van de houder dragend;
uit naam van
vanwege, in opdracht van;
bij name noemen
met de naam;
met name
genaamd; met de naam genoemd; ook in het bijzonder, voornamelijk;
ten name van iem.
op naam van iem. als houder;
het mag geen naam hebben
het heeft niets te betekenen;
de dingen bij de (hun) naam noemen
rechtuit zeggen waar het op staat, de zaak niet verbloemen;
Zuid-Nederlands :
dat heeft geen naam
het is ongehoord, schandalig, schandelijk; daar zijn geen woorden voor;

2
bekendheid, faam;
een goede of kwade naam hebben
goed of kwaad bekendstaan;
te goeder naam en faam bekend staan
de algemene achting genieten;
naam maken
bekendheid verwerven;
iem. van naam
van algemene bekendheid; zie ook bij
aandeel (bet 3) , eer en wet
naam:in de context van directories, aanduiding van entries of delen daarvan
naam:teken of groep van tekens gebruikt om een gegevenselement te identificeren of te benoemen en eventueel om bepaalde eigenschappen van dat gegeven aan te duiden
naam:benaming, denominatie

faam, bekendheid, eer, renommee, roep

etiket


Woorden zoeken - Woorden A-Z
© SWC. Woorden-Boek.nl zoekt in 104.342 woorden.