Type hieronder het woord waarvan u de betekenis wilt weten:


respect:res` pect
(«Frans«Latijn)
het -woord

1
ontzag, achting, eerbied;

2
opzicht, betrekking
respect:achting, eerbiediging, ontzag, eerbied

betrekking, opzicht


Woorden zoeken - Woorden A-Z
© SWC. Woorden-Boek.nl zoekt in 104.342 woorden.